Seviye Kontrol Sistemleri

  Seviye Kontrol Sistemleri

Modern kazanlarda, gelişen teknolojiye paralel olarak seviye kontrolü ve kazan suyunun beslenmesi hassas ve emniyetli bir şekilde duyarga sistemleri yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Kazanda, buhar üretimi esnasında kesin bir su seviyesinin okunması, klasik su seviye göstergesi ile mümkün değildir. Buhar üretildiği anda su seviyesi buhar-su karışımı baloncuklardan oluşmakta ve su seviyesi hareket halinde olması nedeniyle kesin su seviyesi algılanamamaktadır. Kazan dışında izlenen su seviyesi kazan içerisindeki gerçek su seviyesinden daha düşük olarak okunmaktadır. Bunun nedeni ise kazan dışındaki su seviye göstergesindeki suyun yoğunluğunun daha yüksek olmasıdır.