Otomatik Seviye Kontrol Sistemleri

Bu yöntemin amacı önceden belirlenen noktadan bir uyan almak ve kazan suyu seviyesini istenen aralıklarda tutmaktır. Bu yöntem on-off kontrol ya da limit kontrol olarak adlandırılabilir. En yaygın kullanımıyla bu noktalar minimum, maksimum noktalar uyarı almak için ve kazan içerisinde su seviyesinin arasında kalmasını istediğiniz iki noktadır. Minimum noktada su kritik seviyeye düşmeden alınan uyarı ile gerekli önlem sorunlarla karşılaşılmadan alınır. Aynı şekilde maksimum noktasından uyan alarak akışkan taşmasını ve böylece doğacak hasarlan önlemiş oluruz. Alınan uyarı genellikle bir elektrik sinyal şeklinde kontrolöre aktarılır, bundan sonrası uygulamaya göre sesli, ışıklı uyanlara veya sistemi kontrol edecek cihazlara (pompa gibi) bağlantı yapılarak tamamlanır. Ölçümde, bir elektrot grubu elektronik cihaz kullanılır.

Vira Otomatik Seviye Kontrol Sistemlerinin On-Off Kontrol veya Limit Kontrol olarak adlandırabileceğimiz 3 farklı ürünü mevcuttur. 

1- SK1000 Seviye Alarm Sistemi https://www.viraisi.com/seviye-alarm-sistemi-sk1200

2- SK 2000 On-Off Seviye Kontrol Sistemi https://www.viraisi.com/on-off-seviye-kontrol-sistemi-sk2400

3- SK-T 2400 Kazan Üstü On-Off Seviye Kontrol Sistemi https://www.viraisi.com/kazan-ustu-on-off-seviye-kontrol-cihazi-sk-2400-t

 

          

Bu yöntem ile kazanımızın veya tankımızın içinde ne kadar suyumuzun olduğunu ölçmek ve ölçülen değere göre pompa veya kontrol vanasını oransal olarak çalıştırmaktır. Bu sistemde ayarlanan seviye ile kazandaki veya ölçüm yapılan tanktaki mevcut seviye farkı minimum değerde tutularak, seviyenin maksimum ve minimum noktalarda sürekli dalgalanması önlenir. Kontrol, bir elektrot ile buna bağlanan kontrolör ve oransal kontrol vanası ile gerçekleştirilir. Elektrot su seviyesine göre kontrolöre sinyaller gönderir ve kontrol cihazı da bu sinyalleri değerlendirdikten sonra kontrol vanasını oransal olarak kumanda eder. Kazan içindeki su seviyesine göre oransal açma/kapama yapılarak, istenilen su seviyesi çok ufak sapmalarla sabit tutulur. Bu sistemlerde Pompa sürekli çalışır, kontrol vanası kapattığında by-pass vanası açılır.

Vira Otomatik Seviye Kontrol Sistemlerinin Oransal Kontrol olarak adlandırabileceğimiz 2 farklı ürünü mevcuttur. 

1- SK 3000 Oransal Seviye Kontrol Sistemi https://www.viraisi.com/oransal-seviye-kontrol-sistemi-sk3400

2- SD-AY 420 Oransal Seviye Kontrol Probu, 4-20 mA Transmitter https://www.viraisi.com/4-20ma-seviye-kontrol-cihazi

   

Detaylı bilgi ve iletişim için www.viraisi.com adresinden ürün detaylarına ulaşabilir ve info@viraisi.com adresine mail atabilirsiniz.