Otomatik Blöf Sistemleri

Besi suyu tankında hazırlanan suyun türüne göre buhar kazanına tuz ve bir takım yabancı maddeler ulaşmaktadır. Buharlaşma sonucu kazan suyundaki tuzluluk oranı artar. Müsaade edilen değerden daha yüksek bir tuz konsantrasyonu kazan taşı, kazan korozyonu ve köpük oluşumuna neden olur.

Köpük hem kazan içerisindeki ısı transferini engellemekte hem de buhar tesisatına da ulaşabilmektedir. Böylece istenilen kuru buhar elde edilememektedir. Tesisata dağıtılan buhar kalitesi düşmekte ve oluşan su birikimleri armatürleri zorlamaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için Otomatik Yüzey Blöf Sistemi kullanılmalıdır. Yüzey blöf vanası üzerinden tahliye yolu ile kazan suyunun tuzluluk konsantrasyonu müsaade edilen sınır değerin altında tutulabilir. Kazan su seviyesinin hemen altından kazana saplanan bir iletkenlik elektrotu ile kazan suyunun iletkenliği ölçülür (daha tuzlu su daha iletkendir) ve oransal bir vana üzerinden kazan suyu tahliye edilerek istenen iletkenlik değeri sağlanır. Vira BS4-T sistemi sıradan yüzey blöf sistemlerinin aksine Isı kompanzasyonu özelliği ve 4-20 mA çıkış alabilme özelliği ile oldukça kolay ve her uygulamaya müsait kullanım imkanı sunmaktadır. Isı kompanzasyonu özelliği ile istenilen sıcaklıkta kalibre edebilme imkanı ve tak çalıştır kolaylığı sağlanmaktadır.  https://www.viraisi.com/otomatik-yuzey-blof-sistemi-tds

Bazı yabancı maddeler ve tuzlar (tesisattan gelebilecek pas, yağ ve kir) kazanın dibine çökelerek bir çamur tabakası meydana getirir. Böylece kazanın ısı transferi kabiliyeti düşer ve kazanda korozyon tehlikesi oluşur. Dibe çöken tabakasının oluşumunu engellemek için bu yabancı maddeler ve tuzlar periyodik olarak kazan dışına atılmalıdır. Bunun için ise Otomatik Dip Blöf Sistemleri kullanılır. Dip blöf vanası açılarak basınçlı kazan suyu kazanın alt bölgesinden tahliye edilir. Vira Otomatik Dip Blöf sistemleri sıradan zamanlayıcıların dışında birçok özelliğe sahiptir. DB2 sisteminin en önemli özelliklerinden biri kontrolör vasıtası ile vanaların açıklık kapalılık durumunu haber vermesidir. Normalde kapalı olan vanalar açıldıktan sonra herhangi bir sebeple kapanması engellenirse kontrolör uyarı vererek harekete geçmenizi sağlar. Sadece zamanlayıcı mantığı ile yapılan uygulamalar bu konuda yetersiz kalmaktadır. Aynı blöf hattına birden fazla DB2 sistemi bağlandığında kontrolörler kendi aralarında haberleşerek tıkanmayı önlemek için birinin vanası kapanmadan diğeri çalışmaya başlamamaktadır. DB2 sistemi, istenilen zaman aralıklarında istenilen süre kadar çalıştırabilme imkanı sağlar.  https://www.viraisi.com/dip-blof-sistemi-db2

Otomatik Yüzey Blöf ve Otomatik Dip Blöf sistemleri birbirini tamamlar, bu nedenle her iki işlem de normal koşullarda gereklidir.

Detaylı bilgi ve iletişim için www.viraisi.com adresinden ürün detaylarına ulaşabilir ve info@viraisi.com adresine mail atabilirsiniz.