BUHAR MALİYETİ

Buhar Üretimi için Gereken Isının Hesabı

Yakıt: Doğalgaz

Üretilen Buhar Miktarı: 12 ton/h

Üretilen Buhar Basıncı: 10 bar

Buhar Üretmek için Gerekli Isı: Q=m(hg-hf) 

Q (kj): Isı Miktarı

hg (kj/kg):Doymuş Buhar Entalpisi : 2783,4 kj/kg (10 bar Basınçta Doymuş Buhar Entalpisi = https://www.viraisi.com/doymus-buhar-tablosu)

hf (kj/kg): Besi Suyu Entalpisi : 356 kj/kg (Besi suyu tankının 85 derecede tutulduğunu varsayalım : 85 derecedeki doymuş suyun entalpisi)

m (kg/h): Besi Suyu Miktarı : 12.000 kg/h

Q = 12.000 (2783,4 - 356 )

Q = 29.128.800 kj

Yakıt Miktarı = Buhar Üretimi için Gerken Isı / (Yakıt Alt Isıl Değeri * Kazan Verimi)

Y : Yakıt Miktarı

Q : Buharın Isısı (Bir önceki işlemde bulunan 29.128.800 kj)

Hu : Yakıt Alt Isıl Değeri ( Doğalgaz Alt Isıl Değeri : 8250 kcal/m^3 = 34.518 kj/m^3)

n : Kazan Verimi (140 C baca gazı sıcaklığı ile %91 verimli çalışan bir doğalgazlı kazan varsayalım)

 

Y = 29.128.800 / (34.518*0,91)

Y = 927.33 m^3 doğalgaz 12 ton için

Y = 77,3 m^3/ton

 

İgdaş'ın 01.01.2019 tarihli açıklamalarına göre;

Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp) =  1.625624 TL / m^3

77,3 * 1,625624 = 125,66 TL/ton = 1 ton buhar için yakıt bedeli 125,66 TL

Gerçek giderin öğrenilebilmesi için yakıt giderinin yanısıra, kazan dairesinde çalıştırılan personel gideri, su şartlandırması için kullanılan kimyasal gideri, Elektrik gideri, Bakım gideri, Su gideri gibi giderlerinde maliyete eklenmesi gerekmektedir.  Bu da yakıt bedeline kabaca %25 - %30 daha eklemek anlamına gelmektedir.