Buhar Kazanı

İçerisinde suyun ısıtılarak buhar haline getirilmesini sağlayan basınçlı kaplara Buhar Kazanı denilmektedir. Buhar kazanları Avrupa’da EN 12952 (Su Borulu Kazanlar için) ve EN 12953 (Alev Duman Borulu Kazanlar için) standartlarına göre üretilmektedir.

Buhar Kazanlarını

  • Alev Duman Borulu Kazanlar

        ve

  • Su Borulu Kazanlar

olmak üzere iki ana başlık altında toplayabiliriz ancak Buhar Kazanları; Kullanım yerine göre, Ocağın cinsine göre, Kullanılan yakıtın cinsine göre, Konstrüksiyonuna göre ve Kazan basınç sınıflarına göre de isimlendirebilir.

Besi Suyu Kontrolü, Seviye Ölçümü ve Emniyet

Seviye Ölçümü ve Emniyet

Kazan tamburu, su ve buharın buluştuğu ve birbirinden ayrıldığı yerdir. Buradaki su seviyesi, ölçülmesi ve kontrol edilmesi gereken önemli parametrelerinden biridir. Kazanın güvenli ve verimli çalışması için, tamburdaki su seviyesinin sabit tutulması gerekir.

Çok düşük su seviyeleri, kazanın kuru çalışması sonucu aşırı ısınma nedeniyle kazan borusuna zarar verebilir mekanik hasarlara yani erimelere ve çökmelere sebep olabilir. Sıcaklığı artan kazan borularının soğumasını beklemeden verilen su ise patlamalara sebep olur.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus yüksek seviyedir. Çok yüksek tambur su seviyesi, su taşınmasına sebep olarak aşağı akış ekipmanlarına zarar verebilir, Separatörlerin yanlış çalışmasına, sıcaklık kontrolünün zorluğuna, su taşınmasına ve su taşınmasına bağlı olarak koç darbelerine ve buhar tesisatında birçok hasara sebep olabilir.

Buhar kazanına giren su miktarı, kazandaki sabit su seviyesini elde etmek için çıkan buhar miktarıyla dengelenmelidir. Bu nedenle, tambur su seviyesi kontrol sisteminin çalışma prensipleri, montaj gereksinimleri, güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Bu hususları göz ardı etmek yanlış uygulama, sık bakım, güvensiz çalışmanın yanı sıra düşük sistem performansıyla da sonuçlanabilir.

On-Off Besi Suyu Kontrolü

On-Off besi suyu kontrolü sırasında besi suyu pompası, seviye probundan aldığı komutlar vasıtasıyla açılır ve kapanır. Su seviyesi belirlenen düşük su seviyesine düştüğünde, pompa çalışır. Su seviyesi belirlenen yüksek su seviyesine geldiğinde ise pompa durur.

Oransal Besi Suyu Kontrolü (Tek Elementli Oransal Seviye Kontrolü)

Oransal besi suyu kontrolü sırasında, kazan üzerinde bulunan bir kapasitif seviye probu su seviyesini kontrolöre iletir ve seviye kontrolörü tarafından vana gerekli vana açıklığı sağlanarak su seviyesi sabit tutulur. Sistemde kullanılan vana 2 yollu veya 3 yollu olarak kullanıcıya bağlı olarak tercih edilebilir. Oransal besi suyu kontrol sistemlerinde sürekli çalışan bir pompanın ve su geçişine oransal olarak izin veren bir vananın olması istenir. Bu sistemin yanı sıra vana kullanmadan direk değişken hızlı pompalar ile de kontrol sağlanabilmektedir. Ancak pompaların düşük frekanslarda kavitasyona uğraması gibi sebeplerden dolayı saha da en çok uygulanan ve sorunsuz çalışan yöntem vana ile kurulan sistemlerdir.

Avantaj ve Dezavantajlar

  • On-Off Besi Suyu kontrol sistemlerinde pompanın çalışması ile kazan içerisindeki sudan daha soğuk bir su kazan içerisine ilave edilir. Bu ilave, değişken buhar basıncı ve debiye sebep olabilmektedir. Ayrıca uzun vadede pompanın sürekli açılıp kapanması pompalarda aşınma ve yıpranmalara sebep olmaktadır.
  • On-Off Besi suyu kontrol sistemleri kurulum ve kullanım açısından oldukça basitdir.
  • On-Off Besi suyu kontrol sistemleri düşük kapasiteler için uygundur.
  • On-Off Besi suyu kontrol sistemlerinin fiyatı uygundur.
  • On-Off Besi suyu kontrol sistemlerinde her bir kazan için ayrı bir pompaya ihtiyaç duyulmaktadır.
  • On-Off Besi suyu kontrol sistemleri kullanılan kazanlarda pik buhar çekişleri mevcut ise yanlış alınan alarmlar sonucu üretimin durması ve yavaşlaması söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra pik çekişlerde buhar ile birlikte su taşınması da meydana gelerek tesisatta koç darbelerine sebep olabilir.