DİP BLÖF (ARALIKLI BLÖF)

Kazan içerisinde askıda kalan katı maddeler, kazan suyu hareketli (çalkantılı) olduğu sürece askıda kalabilir ancak çalkalanma durur durmaz kazanın dibine çöker. Dibe çöken katı maddeler kazandan çıkarılmazsa belirli bir süre içerisinde kazan alev-duman borularından ısı transferini engelleyecek ve bu da aşırı ısınmalara hatta kazan konstrüksiyonunda bozulmalara (çökme) sebep olabilir.

Bu çamurun uzaklaştırılması için önerilen yöntem, kazanın tabanından bir blöf vanası vasıtası ile blöf yapılmasıdır. Aralıklı yapılmasındaki amaç, bir sonraki blöfte daha fazlasının kaldırılabilmesi için çamurun kendisini yeniden dağıtması için zaman tanımaktır. Bu nedenle her sekiz saatte bir dört saniyelik tek bir blöf, on iki saatte bir yapılan uzun bir blöften çok daha etkilidir.

Vira BK 4000 Dip Blöf Kontrolörü ile istediğiniz dip blöf zamanını ve ne kadar süre ile dip blöf yapacağınızı ayarlayabilirsiniz. Bunun yanında BKV 4000 Dip Blöf vanasının herhangi bir sebeple açık kalması veya açılmaması durumunda, bilgisini alıp müdahale edebilirsiniz. Ayrıca kontrolör üzerinden bir sonraki blöfe kalan süre ve set süresi gibi bilgileri sürekli takip edebilirsiniz.

Vira-DB2 Dip Blöf Sistemi

Blöf suyu ya yerin altına yerleştirilmiş tuğla kaplı bir blöf çukuruna ya da yer üstünde bulunan bir çelik blöf kabına bırakılır. Blöf tankının boyutu, blöf vanası açıldığında kaba giren blöf suyu ve flaş buharının akış hızı ile belirlenir.

Blöf tankı kullanımı Türkiye’de zorunlu olmamakla birlikte dünyanın birçok ülkesinde drenaj edilen suyun sıcaklığı ile ilgili çevre ve insan sağlığına zarar verebileceğinden dolayı regülasyonlar bulunur ve bu düzenlemelerden dolayı blöf tankı kullanımı zorunlu hale gelmektedir. Örneğin İngiltere’de drenaj edilen blöf suyunun 43 °C nin üzerinde olmaması ve blöf oranının kazan kapasitesinin %5 ‘inden daha fazla olmaması istenir. Bu şartlar sağlandığında çoğunlukla blöf tankındaki su, ısı aktarımı ve ısı yayılımı yoluyla doğal olarak soğur ve drenaj edilir. Ancak kazan dizaynı ve sistem şartları bu regülasyonlara uymuyor ise blöf tankında ekstra bir soğutma sistemine ihtiyaç duyulabilir.

Blöf oranı üzerindeki başlıca etkiler şunlardır:

-Kazan basıncı 

-Blöf hattı boyutu 

-Kazan ile blöf tankı arasındaki blöf hattının uzunluğu 

Pratikte, makul bir blöf hattı uzunluğu 7,5 m dir ve çoğunlukla boyutlandırma buna göre yapılır. Blöf hatları, dirsekleri, çek valfleri, ve blöf vanasının kendisini içerecektir ve bu parçalar blöf hattı boyunca basınç düşümüne neden olacaktır. Tablolardan bu dirseklerin, vanaların, çekvaflerin vb ürünlerin çaplarına göre eşdeğer boru uzunluğu hesabı yapılarak toplam boru uzunluğuna eklenebilir.