Çalışma basıncı

Sistemde iki farklı basınç skalası mevcuttur. Birincisi kazanın güvenli noktada kalarak çalışacağı maksimum basınç, ikincisi ise fabrikada gerekli olan minimum basınçtır.

Kazandan çıkan buhar basıncı borulardaki sürtünmeden ve çevre ile olan enerji alışverişinden dolayı basınç düşümü yaşayacaktır. Bu yüzden, ilk dağıtım basıncına karar verilirken bu basınç kaybına izin verilmelidir.

Aynı miktardaki buhar basınç yüksek iken basıncın daha düşük olduğu duruma göre daha az hacim kaplar. Dolayısı ile dağıtımı da daha küçük çapta ve daha kısa borulama ile sağlanır. Bu yüzdendir ki, işletmedeki makinalarda kullanılan basınç örneğin 6 bar olmasına rağmen kazanda 12 bar işletme basıncına sahip kazan seçilir.

Daha yüksek sıcaklık ve basınçtaki buhar daha kuru olacak ve daha fazla enerji taşıyacaktır. Yani yüksek basınçlı buhar demek enerji verimliliği demektir.

Sadece enerji verimliliği demek değil aynı zamanda boru çapları küçüleceği için daha küçük boru kullanımı ve daha küçük armatür kullanımı dolayısıyla da daha az yatırım maliyeti demektir.

Ancak bu demek değildir ki proses ihtiyacı 5 bar olan bir yere 10 bar basınç uygulanacaktır. Unutmayalım ki buhar o noktadaki buhar basıncını kazan değil prosesin ihtiyacı belirler. Bu yüzden prosesteki her kullanım noktasında ihtiyaca göre basınç düşümü gerekmektedir.