Buhar Dağıtımı

Buhar dağıtımı üretilen buhar ile kullanılacak yer arasındaki köprüdür. Üretilen yer bir kazan dairesi veya ısı ve elektrik enerjisinin ortak üretildiği yerler ve hatta yüksek ısı kullanılan proseslerden geri kazanım yapılması ile elde edilen yerler bile olabilir.

Buhar üretilen yer fark etmeksizin buharın doğru miktarda, kaliteli olarak ve doğru basınçta gitmesi gereken yere ulaştırılması gereklidir. Bu taşıma borular yardımı ile gerçekleştirilir.

Buhar kazanında üretilen buhar bir kontrol vanası yardımı ile tesisata aktarılır veya önü kesilebilir. Bu boru devreye alma sırasında ilk defa açılır ve yüksek sıcaklık ve basınçtaki buhar dağılımı için kullanılan borular ve buhar armatürleri üzerinden geçmeye başlar. Buhar ve boru hattı arasındaki sıcaklık farkı en yüksek seviyede olduğu için sistem rejime girene kadar o tesisatta oluşabilecek maksimum yoğuşma suyu oluşacaktır. Zamanla sistem rejime girecek, buhar ve tesisat arasındaki sıcaklık farkı ve dolayısıyla yoğuşma da minimuma inecektir. Ancak buhar ve tesisat arasındaki sıcaklık farkı hiçbir zaman sıfır olmayacaktır. Bu da demek oluyor ki boru içerisinde her zaman bir yoğuşma gerçekleşecektir. Yoğuşan suyun belirlenen toplama noktalarından dışarı atılması hem tesisat hem de tesisatta bulunan armatürler için hayati önem taşımaktadır.

Tesisatın öbür ucuna gittiğimizde ise buhar artık son kullanıcıya ( Buhar kullanan makinalara, eşanjörlere vs.) kadar ulaşmıştır. Burada kullanılan buhar, ısısını işlenmesi gereken proses üzerinde bırakarak yoğuşur ve aynı sıcaklıktaki suya dönüşür.

Bu döngü sürekli hale gelir. Artık besi suyunun dönen kondens suları ve şebekeden gelen yumuşatılmış su ile dolması, bu besi suyunun kazanı beslemesi, brülörün yakıtı ile birlikte o suyun ısıtılması ve buhar haline getirilmesi son olarak da dağıtılması gerekmektedir.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta vardır. O da işlenen ürünler ve cihazlar üzerinde yoğuşan suyun geri kazanımı ve kullanımıdır. Bu sıcak su oldukça değerli bir kaynaktır. Atık su olarak değerlendirilmemelidir. Tekrar ısıtılması ve dozajlanması gerekmeyen, besi suyu olarak tekrar kullanılabilecek ve enerji tasarrufu sağlayacaktır.