SmartTrap - Tortu ve Pislik Ayırıcı

  SmartTrap - Tortu ve Pislik Ayırıcı

Smarttrap tortu ve pislik ayırıcı filtreler, ısıtma ve soğuma tesisatlarında yüksek performansta tortu ve pislik ayırmak amacıyla kullanılırlar. Ürünün içerisinde bulunan MicroSmart dizayn filtre, sistemin en önemli elemanıdır ve SmartTrap içerisinde düşük hız alanı oluşturur. Akış direnci çok düşük ve yüksek pislik tutma özelliğine sahiptir.