Buhar Kazanı Otomasyonu

Endüstride oldukça yaygın kullanılan bir enerji biçimi olan buharın elde edildiği kazanları emniyetli ve tasarruflu bir şekilde çalıştırılabilmesi için Avrupa Birliğinde de geçerli hale gelen, Almanlar tarafından oluşturulan TRD ( Technische Regeln für Dampfkessel ) olarak bilinen Buhar Kazanları için teknik kurallar diye Türkçeye çevirebileceğimiz bazı normlar ve teknik kurallar hazırlanmıştır.

TRD yönetmeliklerinde bahsi geçen 5 farklı işletme tipi mevcuttur:

  1. Daimi gözetimli işletme. Bu işletme türünde sistemden sorumlu teknik personel buhar kazanındaki su seviyesini ve buhar basıncını sürekli denetler ve gerekirse ayarlar.
  2. Kısmi daimi gözetimli işletme. Bu işletme türünde sistemden sorumlu teknik personel her iki saat başı sistemin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  3. Düşürülmüş işletme basıncında gözetimsiz zaman sınırlı işletme.
  4. 24 saat gözetimsiz işletme.
  5. 72 saat gözetimsiz işletme.

TRD Yönetmeliklerinde ve EN 12953 normunda yukarıda belirtilen her işletme türüne göre hangi emniyet sistemlerinin kullanılması gerektiği yazmaktadır. Bu emniyet donanımları genellikle kazan firmaları tarafından müşterinin de onayı ile temin edilmektedir. Örneğin; daimi gözetimli işletmede otomatik bir su seviye ve basınç kontrolü gerekmezken; sınırlı, 24 saat ve 72 saat gözetimsiz işletmede bunlar zorunludur.

Avrupa’da ve dünyada da 24 ve 72 saat gözetimsiz buhar üreticilerinin olması yaygın hale gelmektedir. Kullanılan zamanlayıcılar, tağdiye cihazları ve manuel yapılan bütün işlemlerden kaçınılmaya çalışılmaktadır. TRD 604’e göre 24 saat ve 72 saat gözetimsiz işletmede buhar üreticisi tam otomatik olarak çalışmalıdır ve kazan müsaade edilen su seviyesi aralıklarında çalışmalı ve bunun emniyeti sağlanması için iki adet emniyet tertibatı olmalıdır. Buna ek olarak 72 saat gözetimsiz işletmede kazan suyu maksimum iletkenlik sınırlaması ve besi suyunu veya kondens suyunu denetleyen tertibatlar gereklidir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi buhar kazanının emniyetli ve tasarruflu çalışması için bir takım kontroller yapılması gerekmektedir. Bu kontrolleri Otomatik Seviye Kontrol Sistemleri ve Otomatik Blöf Sistemleri olmak üzere iki ana başlık altında toplayabiliriz.

Otomatik Blöf Sistemleri

  • Dip Blöf
  • Yüzey Blöf

Otomatik Seviye Kontrol Sistemleri

  • Limit Kontrol
  • Sürekli Ölçümleme ile Kontrol

 

Bu iki ana başlık dışında sıcaklık kontrol ve kondens suyu bulanıklık kontrolüde TRD 604 normuna göre kontrol edilmesi gereken önemli kontrollerdir.

Detaylı bilgi ve iletişim için www.viraisi.com adresinden ürün detaylarına ulaşabilir ve info@viraisi.com adresine mail atabilirsiniz.