Vakum Degazörü

  Vakum Degazörü

Vakum ile gazın giderilmesi, çözeltiyi içeren bir kap içindeki basıncı düşürerek çözünmüş gazın bir sıvı çözeltiden uzaklaştırılmasına yönelik bir tekniktir. Tüpün içindeki düşük basınç, gazın daha az çözünür hale gelmesine ve sıvılaştırılmış malzemeden ayrı olmasına neden olur. Vakumun gazdan arındırma işlemi tamamlandıktan sonra gaz kabın içinden çıkarılır ve normale döner.