Tesisatlarda Hava Tahliyesi

 

1- Buhar Tesisatlarından Hava Tahliyesi

Hava buhar tesisatında iki şekilde görülür. Birincisi ilk işletmeye alındığında tesisatın içerisinde hali hazırda bulunan hava, ikincisi ise herhangi bir sebeple buhar kesildiği zaman tesisatın içerisine nüfuz edip kondens suyu içerisinde kazana giden havadır.

Buhar tesisatlarında bulunan havanın tahliyesi çok önemlidir. Hava yoğuşan bir gaz olmadığı için tesisattan dışarı atılması ancak bir tahliye yöntemi ile olacaktır. Tahliye edilemeyen hava, tesisatta istenen sıcaklıklara ulaşılmasına engel olacak ve korozyona sebebiyet vererek tesisat ömrünü kısaltacaktır.

Ana buhar hatlarında, hava tesisat hattının sonundan boşaltılır. Hava atıcının montajı tamamen hava atıcının takılacağı hatta buharın nereden nufüz ettiği ile alakalıdır. Buharın alttan verildiği durumda hava üstte toplandığı için üste monte edilir. Buharın üstten verildiği durumlarda ise hava altta toplanacağı için alt kısma monte edilir.

Buhar tesisatlarındaki hava atıcı termostatik kondenstop mantığı ile çalışmalıdır. Su tesisatlarında kullanılan hava atıcılar ile karıştırılmamalıdır. Su tesisatında yalnızca hava ve su bulunduğu için bir şamandıra sistemi içeren hava atıcı ile tahliye sağlanabilir. Ancak buhar tesisatında sıcaklığa bağlı olarak çalışan ve buhar sıcaklığına ulaşıldığında tahliyeyi kesen bir hava atıcı kullanılmalıdır.

2- Su Tesisatlarından Hava Tahliyesi

Su tesisatlarında bulunan hava ve gazlar ısı transfer verimliliğini ciddi oranda düşürür. 1 mm lik hava tabakasının engellemiş olduğu ısı transferi ile 13 m kalınlığındaki bakır bir duvarın ısı transferi üzerindeki etkisi eşdeğerdir.

Ayrıca su tesisatında biriken hava ve gaz tesisat ömrünü önemli miktarda azaltmakla birlikte gürültüye de sebebiyet vermektedir. Hatta ve hatta sistem kilitlenmelerine sebebiyet verebilir ve tesisatta bulunan vana, sayaç gibi armatür gruplarının bozulmasına sebebiyet verebilir.

Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına otomatik hava tahliye cihazlarının kullanımı büyük önem arz etmektedir. Otomatik hava tahliye cihazlarının kullanılacağı özel bir yer olmamakla birlikte tesisatların gidiş hatlarında, havanın birikebileceği tepe noktalarında ve kısacası havayı tahliye etmek istediğiniz her noktada kullanılabilmektedir. (Bkz. https://www.viraisi.com/smartvent-hava-ayiricilar )