SmartBalance - Denge Kabı

  SmartBalance - Denge Kabı

SmartBalance Denge Kapları, birden çok kazanın olduğu sistemlerde, primer ve sekonder devrenin hızlı ve ekonomik montajını sağlayan ünitelerdir. Primer devrede birden fazla kazan kullanıldığında, birden fazla pompa çalışarak düzensiz ve farklı akış debileri ve basınçları oluşturacaktır. Denge kabı primer devre ile sekonder devre arasına montaj edilerek primer devrede ilave bir sirkülasyon pompası ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Böylece kazanlar ve ısıtma devreleri bağımsız olarak uygun debi miktarlarına sahip olurlar. Kazan akışı ile dağıtım yapılan devrelerin akışı farklı ise ısıtma sistemine denge kabı ilavesi yapılarak tam bir karışım sağlanabilir.