Kondens Pompası

Buhar daha serin bir yüzeyle karşılaştığı zaman ısısının birazını kaybeder. Buharın yaşamış olduğu bu ısı kaybı kondens olarak isimlendirilen buharın yoğuşması ile meydana gelen küçük su damlacıklarının oluşmasına sebep olur.

Buhar kazanı besi suyu sıcaklığının her 6 °C artırılması, yaklaşık %1'lik bir enerji tasarrufu sağlayabilir. Bu yüzden sıcak su olarak yoğuşan kondensin geri kazanılması enerji tasarrufu bakımından oldukça büyük önem arz etmektedir.

Yüksek kondens sıcaklıklarında elektrikli pompaların emiş tarafında meydana gelen flaş buhar, kavitasyona neden olacaktır bu yüzden sıradan pompaların aksine kondens pompaları kullanılmaktadır.

Vira Kondens Pompası içerisinde bozulabilecek mekanik parçalar bulundurmamaktadır. Seviye kontrolü şamandıra ile değil elektrotlar vasıtası ile elektriksel olarak yapılmaktadır. İstenildiği takdirde sistem olarak glob vanası, pislik tutucusu, solenoid vanaları ve çekvalfleri ile birlikte ya da sadece kondens pompasının kendisi ve seviye ölçüm sistemi olarak da tedarik edilebilir.

Kondens pompaları yüksek sıcaklıktaki sıvıları-kondensi, buhar veya basınçlı hava kullanarak pompalar. Kollektörde (7) toplanan kondens, kondens pompasının içerisine dolmaya başlar. Bu sırada kondens pompasının üst kısmında bulunan solenoid vana (1) açık konumdadır. Buhar hattında (5) bulunan solenoid vana (2) kapalı konumdadır. Kondens pompası içerisindeki su seviyesi kısa olan elektrota (4) değdiği anda açık olan vana (1) kapanır ve kapalı olan vana (2) açılır ve tahrik buharı kendi basıncı ile buhar hattından kondens pompası içine dolar ve kondensi tahliye eder. Kondens seviyesi 3 numaralı elektrotun altına düştüğü anda 1 numaralı solenoid vana tekrar açılır ve 2 numaralı solenoid vana kapanır. 1 numaralı solenoid vananın bulunduğu hattan tahrik buharının kondens pompası haznesinde arta kalan buhar kondense dönüştürülmek üzere kollektöre (7) gönderilir. 6 numaralı hat buhar hattında oluşan kondensin kollektöre geri döndürülmesi ve tahliye edilmesi için kullanılmaktadır. Kollektör üzerinde bulunan 8 numaralı çıkış ise havalık amaçlı bırakılmıştır.

 

Detaylı bilgi ve iletişim için www.viraisi.com adresinden ürün detaylarına ulaşabilir ve info@viraisi.com adresine mail atabilirsiniz.